Formulario de búsqueda

Arxiu Municipal Fotogràfic - Normativa

 

PROCEDIMENT

 

- Els usuaris poden buscar i consultar les imatges disponibles en la pàgina web. No obstant això, per a qualsevol altre ús de la instantània és necessari realitzar una sol·licitud a l’Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer, on s’hauran de facilitar alguns documents que acrediten la seua identitat (DNI; NIE; Passaport) així com exposar les circumstàncies i finalitats (us privat o ús públic no lucratiu) de la dita sol·licitud.

 

- L’Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer serà el responsable d’aprovar o no la dita sol·licitud.

 

- Es consideren limitades a ús privat les còpies definides legament com a privades, o aquelles utilitzades amb fins docents i d’investigació sense ànim de lucre. En aquestos últims dos casos serà necessari especificar el tema i lloc de docència, o bé, l’àmbit o títol del treball d’investigació.

 

- El cost de reproducció anirà sempre a càrrec del sol·licitant, així com les despeses que puguen derivar-se del mateix (correu, impressió, missatgeria, etc.).  

 

 

CONDICIONS GENERALS.

 

- L’autorització del Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer per a reproduir la documentació és únicament vàlida sota les condicions expressades en la corresponent llicència de reproducció i ús.

 

- L’autorització no suposa en cap cas la cessió de drets sobre el material reproduït. Queda prohibit qualsevol altra utilització de les imatges obtingudes sense el permís per escrit de l’Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer.

 

- Queda prohibit la realització de duplicats i la cessió, total o parcial, a tercers del material obtingut per part de l’Arxiu Municipal Fotogràfic, sense la seua prèvia autorització per escrit. Així mateix, queda prohibida la seua transformació o la realització de qualsevol muntatge que modifique la imatge real del material reproduït.

 

- Queda prohibit l’ús i reproducció de les imatges de l’Arxiu Municpal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer amb fins lucratius/comercials.

 

- El sol·licitant que obtinga l’autorització corresponent i, en conseqüencia, l’ús del document, es compromet expresament a la seua utilització d’acord amb la normativa vigent sobre propietat intel·lectual. L’Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer no es responsabilitza de l’ús que puga fer-se de les reproduccions, en contra dels drets d’autor protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. Així mateix, es reserva la facultat de revocar la llicència si el sol·licitant incompleix qualsevol dels punts esmentats en l’autorització de reproducció i ús.

 

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ÚS PÚBLIC DE LES IMATGES.

 

- L’autorització per a la divulgació de les imatges és per a un sol ús i una sola edició, d’acord amb les característiques expressades en el document de llicència de reproducció i ús. Per a qualsevol nou ús o reedició caldrà demanar prèviament i amb antelació suficient la corresponent autorització i, si cal, renegociar les condicions.

 

- En els crèdits corresponents es farà constar de forma individualitzada una línea de crèdit o peu de foto on s’especifique la procedència del document: Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer (Autor/a).  I si l’autor es desconeix, es citarà per Autor desconegut.

 

- L’Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer es reserva el dret d’inspecció prèvia de l’edició.

 

- El sol·licitant es compromet a lliurar gratuïtament a l’Arxiu Municipal Fotogràfic de l’Ajuntament de Càrcer, en el termini de quinze dies, després de la data de la seua edició, tres exemplars del resultat final on aparega el material reproduït. Si es tracta d’un audiovisual es lliurarà dues còpies en DVD.

 

 

El tiempo - Tutiempo.net
Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31